Contact :

info@parcmassawippi.com

Municipalité d’Ayer’s Cliff

Tél. : 819 838-5006

www.ayerscliff.ca

info@ayerscliff.ca

 

Municipalité du Canton de Hatley

Tél. : 819 842-2977

www.cantondehatley.ca

info@cantondehatley.ca

 

Municipalité de Hatley

Tél. : 819 838-5877

www.municipalitehatley.com

adm@municipalitehatley.com

 

Municipalité de North Hatley

Tél. : 819 842-2754

www.northhatley.org

info@northhatley.org

 

Municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley

Tél. : 819 843-1935

www.sainte-catherine-de-hatley.ca

secretariat@saintecatherinedehatley.ca